Dá sa po izolácii chodiť?

Fúkaná izolácia nie je určená ako pochôdzna alebo finálna vrstva. Pri typickej aplikácii (povala) je potrebný pevný záklop, zvyčajne sa v praxi použijú OSB dosky.

Aká je najväčšia prednosť fúkanej izolácie

Hlavnou prednosťou je prienik do ťažko dostupných priestorov. Ďalšou výhodou je aplikácia bez spojov, čím sa zamedzí vzniku medzier a eliminácii tepelných mostov.

Aká je cena zateplenia?

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe obhliadky zatepľovanej konštrukcie. Cena zateplenia závisí od mnohých faktorov, ako veľkosť objektu, aká konštrukcia sa zatepľuje, aký druh izolácie sa použije, či hrúbky izolačnej vrstvy.

Aká je odolnosť voči hlodavcom?

Fúkaná celulóza je napustená látkami, ktoré hlodavcov odpudzujú. Minerálne vlákno podobne ako minerálna vlna je však atraktívnym cieľom na vytvorenie hniezda, preto je nutné fyzicky minimalizovať prienik hlodavcov do stavby.

Aká je sadavosť fúkanej izolácie

Sadavosť fúkanej izolácie je len 1% a preto sa fúkaná izolácia radí medzi nesadavé a nie je potrebné ju neskôr dopĺňať.

V čom vidíte výhody striekanej a fúkanej izolácie?

Penová striekaná izolácia pri aplikácii až 100-násobne zväčšuje svoj objem, čím dokonale vyplní v strešnom/stropnom izolačnom plášti všetky ťažko dostupné miesta, s ktorými si bežné rolované minerálne izolácie poradiť nevedia. Tým dokáže penová izolácia spoľahlivo zabrániť únikom tepla, čo je pre majiteľa domu dôležité, ale zároveň predchádza aj vzniku tepelných mostov, ktoré sú príčinou vzniku rosných bodov a plesní…
Pri aplikácii do šikmej strechy je veľmi užitočná aj z dôvodu, že sa časom v strešnom plášti nescvrkáva a pôsobením gravitácie nespadáva.

Jej fyzikálne vlastnosti – pevná bunková štruktúra, tvarová a objemová stálosť, difúzna otvorenosť mäkkej penovej izolácie garantujú dlhú životnosť a prievzdušnosť strešného plášťa.

Penové izolácie určené do striech a stropov RD dosahujú zároveň výborné tepelnoizolačné parametre s lambdou už od 0,033 W/mK, čo umožňuje použiť menšiu hrúbku izolácie do strechy/stropu a tým šetriť vnútorný priestor.
Fúkané minerálne izolácie tiež vyplnia všetky ťažko prístupné miesta, najvhodnejšie sú na zateplenie stropov domov ktoré nemajú pevný betónový strop, ale iba sadrokartónový strop zavesený na väzníkovom krove. Výborne obopnú všetky priečniky týchto zložitých konštrukcií a tým eliminujú tepelné mosty. Toto pri aplikácii rolovaných minerálnych izolácií nie je na 100% možné, čo môže byť dôvodom vzniku porúch v izolačných plášťoch (rosné body, plesne).
V neposlednom rade je dôležitá aj rýchlosť aplikácie oboch izolácií. Bežný dom dokážeme týmito spôsobmi zaizolovať už za jeden deň, čo samozrejme investorovi šetrí čas a tým aj peniaze.

Fúkaná izolácia je určite neprekonateľná pri izolovaní úzkych a dlhých dutín ako sú napr. pri starších tradičných domoch, ktoré majú tzv. Palachový strop. Je to trámový strop s dvoma doskovými záklopmi – z vrchu i zospodu. Zvyčajne tam je dutý prázdny priestor, ktorý po vyplnení fúkanou izoláciou plní izolačnú funkciu a šetrí náklady na vykurovanie.

Ďalšími výhodami oboch spomínaných izolácií je nízka hmotnosť. Objemová hmotnosť fúkanej minerálnej izolácie je cca 16kg/m3 pri aplikácii fúkaním z vrchu (ako keď sneží), penová striekaná izolácia je ešte ľahšia – 1m3 váži cca 10-12kg. Takže príliš nezaťažujú stavebné konštrukcie.
A v neposlednom rade obe tieto izolácie aplikujú vyškolení aplikátori, ktorí sa denne venujú iba jednej činnosti, sú v tejto špecifickej činnosti majstrami remesla. Mnohokrát stavebné firmy pokrývajú veľké množstvo stavebných činností, kde všetci robia všetko, čo môže byť samozrejme aj na úkor kvality diela.

Akým spôsobom sa táto izolácia nanáša?

Penové striekané izolácie sú nanášané vyškolenými aplikátormi striekaním za pomoci profesionálneho zariadenia, ktoré nahrieva dve zložky, ktoré sa po nanesení na podklad striekaním spoja a, následne zreagujú, čoho výsledkom je expanzia zmesi na 100-násobok objemu a vznik izolačnej peny. Takýmto spôsobom sa vyrábajú aj PUR matrace, na ktorých noc čo noc spíme, sedadlá v autách, taktiež strešné a stenové stavebné izolačné PUR/PIR panely, ktorými sa oplášťujú haly, izolácia v chladničkách a podobne. Všetky tie to peny sú zdravotne nezávadné, čo dokazujú aj hygienické atesty.

Fúkaná izolácia už z názvu vystihuje spôsob aplikácie. Materiál naplnený a zhutnený vo vreciach sa za pomoci špeciálneho stroja roztrhá na požadovanú frakciu a za pomoci turbíny a flexibilného potrubia transportuje na miesto určenia. Tam skúsený aplikátor vyplní celý priestor určený na aplikáciu.

Aký je rozdiel medzi striekanou a fúkanou izoláciou?

Rozdiely medzi nimi sú v použitom materiáli, jeho tepelno-izolačných parametroch, spôsobe aplikácie a vhodnosťou použitia v existujúcich podmienkach. Pri každej situácii môže byť vhodné niečo iné, preto je nevyhnutná obhliadka, ozrejmenie potrieb investora, zohľadnenie daných podmienok, navrhnutie vhodného typu izolácie a následné určenie ceny za dielo. Toto všetko je v rámci nášho servisu pre potencionálneho zákazníka bezplatné. Našim krédom sú „Riešenia pre podstatné stavebné detaily“. Aby stavba správne fungovala…