Liate anhydritové potery

 • Profesionáli v liatych podlahových systémoch
 • Len 1 vozidlo na stavbe (10 m) s vysokou obratnosťou a dostupnosťou
 • Namixovanie len nevyhnutne potrebného objemu bez zbytočných strát
 • Profesionálna partia = bungalov do 2 hodín
 • Výtlak až 30 m výšky alebo 100 m dĺžky

Anhydrit 020 (025, 030)

 • Báza: Síran vápenatý (Anhydrit)
 • Pevnostná trieda: 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa
 • Doporučená hrúbka vrstvy: 35-60 mm
 • Zaťaženie: pochôzne po 1-2 dňoch, čiastočná zaťažiteľnosť po 7 dňoch, úplná po 28 dňoch

Výhody anhydritového poteru

 • Denný výkon až 1000 m2
 • Dosiahnutá rovina už nevyžaduje ďalšie stierkovanie
 • Redukcia hrúbky poteru
 • Nepraská ani sa nedeformuje – nie je nutné vystužovanie sieťami
 • Výborné zalievanie podlahového kúrenia a rýchly prestup tepla

Výroba anhydritového liateho poteru prebieha priamo na stavbe použitím výrobného zariadenia (automobil s mixom), ktoré je súčasne aj čerpadlom pre vyrobenú zmes. Mixovacia jednotka je vybavená tenzometrickými váhami, takže každá zmes má presné zloženie podľa normy STN-EN 13 813.

Popis výrobku

Anhydrit 020 je čerstvý samonivelizačný poter na báze síranu vápenatého (anhydritu), plniva, prísad a vody. Pri vytvrdzovaní poteru sa vytvorí kryštalická štruktúra, relatívne veľké a kompaktné kryštály sa navzájom spájajú, čím vzniká len minimálne množstvo dutín. Vďaka tejto štruktúre dosahujú anhydritové potery vysokú pevnosť.

Použitie

Anhydritové potery sú určené na liate podkladové vrstvy podláh, najmä v bytových, občianskych a priemyselných stavbách s prevádzkovým zaťažením do 7,5 kN.m2. Sú veľmi vhodné aj pre systémy podlahového vykurovania – zloženie poteru je homogénne v celej hrúbke bez ďalšieho zhutňovania (dosiahnutá dobrá tepelná vodivosť). Jednotlivé vykurovacie okruhy nie je potrebné dilatovať. Anhydritové potery zhotovujeme s rovinnosťou ± 2 mm/2 m a nevyžadujú dodatočný vyrovnávací poter pre finálnu povrchovú vrstvu. Ako podlahovú krytinu možno použiť všetky bežne používané podlahové krytiny, je však potrebné dodržiavať pokyny pre inštaláciu.

Na stiahnutie